Välkommen till Österbottniska fornforskningssällskapets hemsidor!

 

Österbottniska Fornforskningssällskapet rf grundades 1984 för att befrämja den arkeologiska forskningen i Österbotten. Sällskapet vill med sin aktivitet öka intresset för arkeologin i allmänhet och i synnerhet för fornminnesvården i Österbotten. Alla intresserade av arkeologi är välkomna med som medlemmar, oberoende av ålder och utbildning. Målen förverkligas genom att organisera och finansiera utgrävningar, publikationer och utgivningen av ett medlemsblad. Sällskapet anordnar också exkursioner och seminarier med arkeologiskt innehåll. Läs mer om föreningen under fliken OM FÖRENINGEN.

Röse vid Skarpängsberget i Oravais. Det rör sig troligen om rester av stenar från ett stenbrott från historisk tid.
 

Obs boken; Luolamiehistä talonpojiksi, Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin, finns ännu till försäljning! Fornforskningssällskapet säljer den för 35 euro åt medlemmar och 45 euro åt icke medlemmar.

SENAST UPPDATERAD 2023